Marcin KRUPA: Duma z tego, co osiągnęliśmy

Nie doszłoby do transformacji Katowic w takiej skali bez skutecznej absorpcji środków unijnych.