Mariusz WASZKIEWICZ: Fikcyjna ochrona drzew.
Specjalność nie tylko krakowska

Jak dowodzi Mariusz Waszkiewicz, ustawa o ochronie przyrody uzależnia usunięcie drzewa od uzyskania stosownego zezwolenia.