Michał KŁOSOWSKI: Franciszek w krajach bałtyckich.
Przesłanie pokoju i wolności

Franciszek, lecąc do Wilna, musi zdawać sobie sprawę, że jego obecność w tych krajach będzie postrzegana jako wsparcie udzielone młodym demokracjom, znajdującym się w obliczu zagrożenia ze Wschodu.