Michał KŁOSOWSKI: Gdzie kończy się „Europa”?

Władimir Putin porywa dzisiaj Europę. Strategicznym celem rosyjskiej polityki jest dziś nie tyle zajęcie kolejnych terytoriów, ile przesunięcie granic Europy jak najdalej na zachód.