Monika KRAWCZYK: Marzec 1968.
Nie zapomnę o Tobie, Polsko!

Jak dowodzi Monika Krawczyk, emigracja z Polski 1968 r. była największą odpowiedzią daną władzy Polski Ludowej przez Żydów.