Patryk PALKA: Powstanie styczniowe 1863. Piękno i ponadczasowość

W 160. rocznicę powstania styczniowego Polacy, Litwini i Ukraińcy są narodami wolnymi; Białorusini walczą o swą wolność, a Rosjanie nadal słuchają rozkazów despoty.