Gen. David PETRAEUS o Polsce i polskich żołnierzach

Obecność polskich żołnierzy od 1953 r. w najważniejszych międzynarodowych misjach wynikała z posiadania jednej z najlepszych opinii na świecie. Gen. David PETRAEUS dla Wszystko co Najważniejsze podkreśla, że jest dumy z faktu współpracy z polskimi żołnierzami.