Gen. David PETRAEUS o Polsce i polskich żołnierzach

Gen. David PETRAEUS dla Wszystko co Najważniejsze

Obecność polskich żołnierzy od 1953 r. w najważniejszych międzynarodowych misjach wynikała z posiadania jednej z najlepszych opinii na świecie. Gen. David PETRAEUS dla Wszystko co Najważniejsze podkreśla, że jest dumy z faktu współpracy z polskimi żołnierzami.

.Od 1953 roku w 89 misjach zagranicznych uczestniczyło ponad 120 tysięcy polskich żołnierzy. Polacy, którzy byli obecni na misjach pokojowych m.in. w Iraku, Bośni czy Afganistanie są chwaleni przez najważniejszych dowódców wojsk państw zachodnich państw. Gen.DavidPETRAEUS dla Wszystko co Najważniejsze skomentował przygotowanie polskich żołnierzy. Gen. David PETRAEUS był szefem amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), dowódcą wojsk amerykańskich w Afganistanie oraz naczelnym dowódcą sił koalicyjnych w Iraku.

To był niezwykły przywilej służyć z polskimi siłami w Bośni, Iraku i Afganistanie, w dwóch ostatnich jako dowódca Surge w Iraku, a następnie dowódca Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. W każdej z tych operacji polskie siły wykonywały swoje misje z ogromnym wyróżnieniem, a wszyscy polscy obywatele powinni być dumni z tych, którzy nosili mundur swojego kraju. Ja z pewnością jestem dumny, że mogłem być żołnierzem razem z nimi podkreśla gen. David PETRAEUS.

.Rolę Wojska Polskiego podkreśla także gen.James Norman MATTIS, emerytowany generał Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i sekretarz obrony USA (2017-2019) w wypowiedzi dla Wszystko co Najważniejsze.

W momencie, gdy Rosja zaatakuje wschodnią flankę NATO, postawiłbym na polską armię. Początkowo musiałaby ona bronić swojego terytorium. Te pierwsze kilka dni jej walk pozwoliłyby wojskom NATO kupić czas. Putin powinien obserwować podobne działania, uczyć się i wyciągać wnioski. Wartość Ukrainy polega na tym, że jej przykład może temperować odwagę Putina – mówi gen. James MATTIS.

.Na siłę Wojska Polskiego zwraca także uwagę autor Wszystko co Najważniejsze, George FRIEDMAN [LINK], jeden z najwybitniejszych ekspertów zajmujących się geopolityką i współczesną doktryną wojenną.

W obecnej rzeczywistości Polska ma jedną z najsilniejszych armii na kontynencie. Przewyższa dużą część państw europejskich, które zresztą nawet nie myślą o tym, czy posiadają jakąkolwiek armię – komentuje George FRIEDMAN.

Historia polskich misji zagranicznych

1953 – Korea

Za pierwszą polską misję międzynarodową uważa się obecność polskich obserwatorów w Korei, wysłanych w 1953 roku, po podpisaniu traktatu pokojowego Panmundżonie przez Koreę Północną i Południową. Polacy, obok Czechosłowacji, Szwecji i Szwajcarii, zostali wybrani do udziału w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Do roku 2022 uczestniczyło w niej ponad 1000 polskich żołnierzy.

1954 – 1973

Wraz z Kanadą i Indiami, Polska brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli, której działania trwały do 1957 i w 1962-1975 r. w Laosie, do 1969 r. w Kambodży oraz do 1975 r. w Wietnamie.

Następnie, w latach 1968-1970, czterech polskich oficerów, wraz z przedstawicielami ONZ, OJA, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Kanady, uczestniczyło w Międzynarodowej Grupie Obserwatorów, na prośbę nigeryjskiego rządu. Jej zadaniem było kontrolowanie działań wojsk rządowych w czasie wojny w Biafarze.

1973 – półwysep Synaj

Obecność Polaków odpowiadających za zadania logistyczne na półwyspie, odbywała się w ramach United Nations Emergency Force (UNEF II), gdzie 1026 polskich żołnierzy brało udział w organizacji polskiego szpitala polowego, zapewnieniu innym żołnierzom reprezentującym inne państwa dostępu do żywności i wody czy rozminowywaniu.

1974-1993 wzgórza Golan

Druga misja ONZ, w której brali udział polscy żołnierze (POLLOG) to United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF). 154 Polaków odpowiadało za zabezpieczenie logistyczne oraz laboratorium epidemiologiczne. Kiedy w roku 1993 Finowie wycofali się z misji, Polska przejęła po po nich zadania operacyjne, przekazując zabezpieczenie logistyczne Kanadyjczykom.

1989-1993 Namibia, Kambodża

Liczący 390 osób kontyngent logistyczny, wysłany przez Polskę w ramach United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) do Namibii, wraz z Kanadyjczykami, zarządzał centralnymi magazynami oraz zapewniał wsparcie logistyczne dla północnego obszaru misji UNTAG. Obecność Polaków trwała od marca 1989 r. do maja 1990 r. Następnie, w ramach United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) 700 polskich żołnierzy, w tym jednostki saperskie odpowiadające za naprawdę dróg i mostów, zostały wysłane do Kambodży.

1992-1995 b.Jugosławia

Od kwietnia 1992 roku, Polacy – po raz pierwszy w historii – uczestniczyli w misji pokojowej ONZ w charakterze operacyjnym. W ramach realizowanej na terenie b.Jugosławii misji United Nations Protection Force (UNPROFOR) polscy żołnierze odpowiadali za eskortowanie konwojów humanitarnych, patrolowanie i ochronę strategicznych obiektów. Misja zakończyła się w maju 1995 roku

Liban

Obecnie, najwięcej Polaków służy na misji pokojowej w południowym Libanie. Pod patronatem ONZ, realizowana jest tam misja United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), w której bierze udział około pół tysiąca polskich żołnierzy, odpowiadających za szpital polowy, prace inżynieryjne i logistyczne. Polski kontyngent zabezpiecza misję złożoną z 4,5 tys. żołnierzy, reprezentujących dziesięć państw. Polacy odpowiadali od 1992 roku za szpital polowy, który przejęli od wycofujących się Szwedów oraz zaplecze remontowe od Norwegów. W 2009 roku PKW Liban wycofał się z Libanu, jednak w roku 2019 polscy żołnierze znów pojawili się tam w liczbie ponad 200 osób, w ramach PKW UNIFIL.

NATO – Kosowo, Łotwa, Rumunia, Turcja

.Obecnie w misjach zagranicznych, z ramienia Polski, bierze udział średnio 1400 osób rocznie. W ramach NATO, 300 polskich żołnierzy jest obecnych w Kosowie, 260 pełni wraz z Kanadyjczykami służbę na Łotwie (eFP) w sile kompanii czołgów oraz w Rumunii, gdzie 300 żołnierzy zabezpiecza siły sojuszu w ramach tFP. 80 osób jest obecnych w Turcji, gdzie polskie wojsko za pomocą samolotu Bryza prowadzi m.in. działania patrolowe, w związku z sytuacją na granicy syryjsko-tureckiej.

Ponadto, na szczycie wirtualnym, który odbył się w lutym 2022 roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, NATO zatwierdziło stworzenie grup bojowych w Rumunii. Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech, co sprawia, że charakter Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia zmienia charakter na bojowy.

UE – Bośnia i Hercegowina, Włochy, Afryka

.Trzy polskie kontyngenty wojskowe uczestniczą w misjach Unii Europejskiej. Pierwszy z nich jest obecny w Bośni i Hercegowinie w ramach EUFOR Althea. Średnia liczba polskich żołnierzy, odpowiadających za szkolenie wojsk, wynosi około 50 osób.

Kolejne 80 polskich żołnierzy stacjonuje we Włoszech w ramach misji EUNAVFOR MED. Ich głównym zadaniem jest wsparcie w egzekwowaniu embarga na broń, jakie zostało nałożone przez ONZ na Libię. Do zadań Polaków należy morskie i satelitarne monitorowanie sytuacji w związku z nielegalnym przemytem i handlem ludźmi na terenie Morza Śródziemnego.

Wojsko Polskie chroni europejskie niebo

.Polscy żołnierze są obecni w Republice Środkowoafrykańskiej w ramach EUTM RCA. W Libanie zmotoryzowania kompania Wojska Polskiego, wchodząca w skład polsko-irlandzkiego batalionu, odpowiada wraz z Węgrami za monitorowanie terenu, wspieranie sił zbrojnych Libii oraz ludności cywilnej.

Ponadto, polscy obserwatorzy realizują zadania w ramach ONZ na Saharze Zachodniej, Sudanie Południowym, Demokratycznej Republice Konga oraz Bliskim Wschodzie. 350-osobowy kontyngent uczestniczy także w misji wojskowej przeciwko Państwu Islamskiemu w Iraku oraz misji szkoleniowej.

Wojsko Polskie od lat odpowiada także za patrolowanie przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi w ramach Baltic Air Policing. W 2023 Polski Kontyngent Wojskowy Orlik, w sile czterech myśliwców F-16 wraz z liczącym do 150 osób zapleczem, będzie stacjonować w litewskich Szawlach.

Na Bałtyku, Morzu Norweskim, Północnym i Śródziemnym oraz na wschodniej części Atlantyku, Wojsko Polskie pojawi się ponownie w ramach Standing NATO Maritime Group One, SNMG1. Polski Kontyngent Wojskowy Kościuszko będzie liczył około 200 osób.

Polska planuje także wsparcie Słowacji polskimi samolotami bojowymi, które będą odpowiadać za patrolowanie przestrzeni powietrznej.

Udział Polaków w misjach pokojowych

Liczba polskich żołnierzy w nawiasie

 1. NNSC Korea 1953 (1065)
 2. ICSC Wietnam, Laos, Kambodża 1954-1975 (1928)
 3. OTN Nigeria 1968-1970 (5)
 4. ICCS Wietnam 1973-1976 (650)
 5. UNEF II Egipt 1973-1979 (11699)
 6. UNDOF Izrael, Syria 1974- (9540)
 7. UNIIMOG Irak, Iran 1988-1990 (45)
 8. UNTAG Namibia 1989-1990 (373)
 9. OSGAP Afganistan, Pakistan 1990-1991(2)
 10. “Pustynna Burza” Arabia Saudyjska 1990-1991 (393)
 11. UNAMIC Kambodża 1991-1992 (2)
 12. UNGOMAP Afganistan, Pakistan 1991-1993 (1)
 13. OSCE b. Jugosławia 1991-1994 (4)
 14. UNIKOM Irak, Kuweit 1991-2003 (56)
 15. UNGCI Irak 1991- (62)
 16. MINURSO Zachodnia Sahara 1991- (27)
 17. UNSCOM Irak 1992- (8)
 18. UNIFIL Liban 1992- (7682)
 19. UNPROFOR b. Jugosławia 1992-1995 (3867)
 20. UNTAC/UNML Kambodża 1992-1994 (1254)
 21. OSCE Gruzja 1992- (9)
 22. OSCE Górny Karabach 1992-1993 (1)
 23. UNOMIL Liberia 1993-1994 (3)
 24. UNAMIR Rwanda 1993-1995 (5)
 25. UNOMIG Gruzja 1994- (26)
 26. UE b. Jugosławia 1994- (2)
 27. MNF Haiti 1994-1995 (56)
 28. UNCRO Chorwacja 1995 (1064)
 29. UNAVEM II/III Angola 1995-1997 (14)
 30. UNMOT Tadżykistan 1995-2000 (24)
 31. IFOR Bośnia i Hercegowina 1996 (931)
 32. UNTAES Wschodnia Słowenia 1996-1997 (10)
 33. UNPREDEP Macedonia 1996-1999 (8)
 34. NMOP Chorwacja 1996- (5)
 35. OSCE Bośnia i Chorwacja 1996-1998 (141)
 36. OBWE Łotwa 1996-1999 (3)
 37. OBWE Chorwacja 1996-2000 (5)
 38. MONUA Angola 1997-1998 (8)
 39. SFOR Bośnia i Hercegowina 1997- (3260)
 40. OBWE Macedonia 1997-1998 (2)
 41. OBWE Bośnia i Hercegowina 1998-1999 (2)
 42. KVM Kosowo 1998-2000 (4)
 43. AFOR Albania 1999 (140)
 44. UNMIK Kosowo 1999 (2)
 45. UNMIBH Bośnia i Hercegowina 1999- (3)
 46. KFOR Kosowo 1999- (1310)
 47. MONUC Kongo 1999- (3)
 48. OBWE Kosowo 2000 (19)
 49. OS KFOR Kosowo 2000 (531)
 50. UNMEE Erytrea, Etiopia 2000- (12)
 51. MIF Zatoka Perska 2000-2001 (6)
 52. “Alied Harmony” Macedonia 2001- (50)
 53. “Enduring Freedom” Kuwejt 2002 (40)
 54. PKW Afganistan 2002- (1340)
 55. PKW Irak 2003- (15700)
 56. “Swift Relief” Pakistan 2005 (140)
 57. EUFOR Kongo 2006-2007 (131)
 58. Air Policing Kraje bałtyckie 2006 (86)

Źródło. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Oprac. Mikołaj Czyż

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 sierpnia 2022
Fot. Larry Downing / Reuters / Forum