„Merkuriusz Polski Ordynaryjny” – najstarsza polska gazeta miałaby dziś 362 lata

Merkuriusz Polski Ordynaryjny to pierwsza polska gazeta ukazująca się regularnie drukiem. Pierwszy numer wydano w Krakowie 3 stycznia 1661 r. Jeszcze w tym samym roku – dnia 22 lipca – w Warszawie opublikowano numer 41., będący jednocześnie ostatnim.