Nagroda Nobla z literatury w 2023 r. dla Jona Fosse'a

Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła 5 października 2023 r. że tegoroczna Nagroda Nobla z literatury trafi do Jona Fosse’a „za jego innowacyjne sztuki teatralne i prozę, które dają głos temu, co niewypowiedziane”.