Potop szwedzki – jedna z największych tragedii w dziejach Polski

Dnia 19 lipca 1655 r. król Szwecji Karol Gustaw wypowiedział wojnę Rzeczypospolitej. Konflikt ten przeszedł do historii jako potop szwedzki. Skutki pięcioletnich zmagań militarnych (1655-1660) były druzgocące. Pod względem skali zniszczeń i strat poniesionych przez Polskę, potopu nie da się porównać do żadnego innego konfliktu w dziejach kraju za wyjątkiem II wojny światowej. Polska do dziś nie odzyskały większości zrabowanych wówczas dóbr materialnych.