Tajemne państwo polskie. Fenomen z okresu powstania styczniowego

Powstanie styczniowe kojarzone jest przede wszystkim z leśnymi oddziałami partyzanckimi. Faktem mniej znanym, a wymagającym pamięci, jest zorganizowanie przez powstańców świetnie działających, rozbudowanych struktur konspiracyjnych, bez których insurekcja styczniowa nie mogłaby trwać tak długo. Z uwagi na olbrzymią skalę działalności owych struktur oraz fakt, że posiadały one znamiona państwowości, określane są jako „tajemne państwo polskie”. .Postanie styczniowe, w odróżnieniu od insurekcji listopadowej (1830-1831), która bywa określana wojną polsko-rosyjską, miało charakter partyzancki. W 1863 roku nie istniało regularne Wojsko Polskie, rozwiązane … Czytaj dalej Tajemne państwo polskie. Fenomen z okresu powstania styczniowego