Prof. Peter TEMIN: To edukacja zadecyduje o naszej przyszłości

Stany Zjednoczone coraz bardziej przypominają dziś kraj rozwijający się. Widać to po słabnącej jakości infrastruktury czy szkół .