Prof. Andrzej JAJSZCZYK: Rankingi uczelni są ważne, ale nie najważniejsze

Próby udawania, że wszystkie uczelnie mogą mieć jednakowo wysoki poziom i tym samym powinny być identycznie finansowane, są skazane na niepowodzenie.