Prof. Andrzej NOWAK: Bez Bitwy Warszawskiej nie byłoby Czechosłowacji, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, być może Austrii

Polska zatrzymała imperium „czerwonej Moskwy”, niwecząc zamysł zrewolucjonizowania czy raczej zsowietyzowania Europy.