Prof. Antoine BALZEAU: Archeologia ludzkiego mózgu. Stereotypy ewolucji a rzeczywistość

Istnieje związek między pochodzeniem społeczno-ekonomicznym, wykształceniem a wynikami testów na inteligencję. Jednak rozmiar czaszki, kolor skóry ani żadne inne kryteria biologiczne nie determinują zdolności intelektualnych.