Prof. Bogdan SZLACHTA: O osobliwości monarchii w liberalnej demokracji

W demokracji liberalnej, przyjmującej zwykle formy prezydencką, semiprezydencką lub parlamentarną monarchia nie jest już często stosowanym rozwiązaniem.