Prof. Jan Stanisław CIECHANOWSKI: Portugalia zawsze była krajem, w którym bardzo pozytywnie odnoszono się do Polski

O historii relacji polsko-portugalskich, możliwej przyszłości i wzajemnej sympatii, którą trudno zmierzyć naukowo, mówi prof. Jan Stanisław CIECHANOWSKI w rozmowie z Marcinem JARZĘBSKIM.