Prof. Jurij SZAPOWAŁ: Hołodomoru nie można przemilczeć, nie można zignorować

Odnalezione dokumenty archiwalne dają podstawę do wniosku, że hołodomor była zaplanowaną egzekucją chłopów ukraińskich mającą charakter ludobójstwa.