Prof. Jurij SZAPOWAŁ: Zbrodnia wołyńska. Trudna księga pojednania

W obliczu mnogości źródeł i różnych narracji ważne jest, by ukraińscy i polscy badacze współpracowali ze sobą. Nadszedł czas, byśmy porównali to, co zostało wypracowane po obu stronach, i wspólnie postawili pytania, na które dotąd nie znaleźliśmy odpowiedzi – pisze prof. Jurij Szapował.