Prof. Konstantin SIGOV: Nierozliczone zbrodnie prowokują do popełniania kolejnych

Część Zachodu chce przedłużyć istnienie zbrodniczego reżimu, bo przecież ustępstwa to zachęta dla agresora do przygotowania kolejnej napaści.