Prof. Krzysztof OŻÓG: Narodziny potęgi.
Dziedzictwo Kazimierza Wielkiego

Warto bliżej przyjrzeć się dziedzictwu, które pozostawił Kazimierz następnym pokoleniom Polaków, i co z tej spuścizny pozostało trwałe aż do dziś. Czasy panowania tego władcy to narodziny potęgi Rzeczypospolitej