Prof. Leszek PACHOLSKI: Jak organizować naukę i uniwersytety?
Część trzecia. Strategia i finanse

Jeśli nawet uczelnia zdecyduje się na zwolnienie trzech osób po to, by za ich pensje zatrudnić jednego poszukiwanego specjalistę, to w kolejnym roku dostanie dotację nie na trzech, lecz na jednego uczonego – trzecia część cyklu prof. Leszka PACHOLSKIEGO. Tym razem: o finansowaniu uczelni.