Prof. Łukasz HUCULAK: Malarstwo. Wszędzie malarstwo

Czy sztuka ma w Polsce silne audytorium?