Prof. Marco PATRICELLI: To Grecy i Rzymianie uczynili nas Europejczykami

Demokracja zrodzona w cieniu greckich drzew oliwnych rozwinęła się w formy znane nam tak dobrze, że zapomnieliśmy nawet o jej początkach.