Prof. Michał KLEIBER: Bez wysokich kompetencji naukowo-technologicznych państwo nigdy nie będzie bezpieczne

Dobrobyt i bezpieczeństwo narodów są dzisiaj silnie skorelowane z wiedzą skumulowaną w umysłach obywateli i know-how będącego w posiadaniu kluczowych instytucji i firm.