Prof. Michał KLEIBER: Konflikt hybrydowy to dużo więcej niż propaganda internetowa

Powiedzmy dobitnie – bez wysokich kompetencji naukowo-technologicznych państwo nigdy nie będzie bezpieczne!