Prof. Michał KLEIBER: Popularyzujmy wiarygodną wiedzę, aby lepiej rozumieć problemy świata

Bez głębokiej wiedzy i jej upowszechnienia nie przezwyciężymy zagrożeń dotyczących globalnych i lokalnych nierówności społecznych, zdrowia publicznego, klimatu i środowiska naturalnego, energetyki, migracji, wielokulturowości i wielu, wielu innych.