Prof. Michał KLEIBER: Dlaczego musimy ochronić polską stację badawczą na Antarktydzie?

Aktywna obecność Polski na Antarktydzie ma bardzo istotne, strategiczne znaczenie – dla budowy nowoczesnego wizerunku naszego kraju w kontekście zarówno naukowym, jak i politycznym.