Prof. Oksana PACHLOWSKA: Nie dajcie się oszukać rosyjskiej propagandzie

Gdy się patrzy z perspektywy Ukrainy, przyzwolenie włoskich kręgów politycznych, dziennikarskich i intelektualnych na narrację Kremla jest zaskakujące