Prof. Pascal SALIN: Czego Europa Zachodnia mogłaby nauczyć się od krajów Europy Wschodniej? Wolności!

Kraje Europy Zachodniej mogłyby się dużo nauczyć, przypatrując się temu, co się wydarzyło i co się obecnie dzieje w krajach Europy Wschodniej.