Prof. Piotr DŁUGOSZ: Bracia Polacy.
Pomoc dla Ukraińców w konkretnych liczbach

Rzetelną ocenę polskiej pomocy dla Ukraińców i Ukrainy uzyskamy, kiedy sięgniemy do badań nad uchodźcami oraz tych prowadzonych wśród ukraińskiego społeczeństwa.