Prof. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI: Polska wolność, rosyjskie samodzierżawie.
Historia narodów Europy Środkowej wobec Konstytucji 3 maja

I Rzeczpospolita została zniszczona, ponieważ się odnawiała. Słaba Polska mogła służyć Rosji jako wrota do Europy Zachodniej, podczas gdy Polska silna mogłaby Rosję zamknąć na wschodzie.