Prof. Tadeusz PANECKI: Kulisy wyzwolenia KL Auschwitz

Można zatem założyć, że miasto Oświęcim wraz z obozem zostały zajęte niejako po drodze, po której przetaczał się walec sowieckiej ofensywy w styczniu 1945 roku.