Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Czas opowiadać Polskę

Wypada tylko życzyć, by akcja „Opowiadamy Polskę Światu” rozwijała się w tym tempie nadal. Czasy mamy bowiem niespokojne, a pozycję Polski w świecie należy wspierać