Rajmund KLONOWSKI: Litwa wychodzi z „russkogo mira”

Przyjęte przez litewski parlament i podpisanie przez prezydenta ustawy o odejściu od „fonetycznej” pisowni nazw własnych, narzuconej właśnie przez „russkij mir” – może być zamknięciem rozdziału sowieckiej okupacji