Prof. Rémi BRAGUE: Czy trzeba bronić człowieka przeciw temu, co zagraża mu ze strony projektu nowoczesnego?

Współczesny paradoks dobra. Zwolennicy projektu nowoczesnego doskonale potrafią wytwarzać dobra materialne, kulturalne i moralne. Wydają się natomiast niezdolni wyjaśnić, w jakim sensie dobrem jest samo istnienie człowieka.