Sylwia BORSKA: "Oporność bakterii na antybiotyki – długo lekceważone pole minowe współczesnej medycyny."

Współczesna medycyna staje przed ogromnym wyzwaniem – jak odnaleźć wyjście z pułapki, którą sami na siebie bezmyślnie zastawiliśmy? Czy grozi nam zagłada biologiczna? Oporność bakterii na antybiotyki to obecnie problem na skalę światową, którego rozwiązania nie możemy dłużej odkładać bez poniesienia poważnych konsekwencji dla całej ludzkości.