Tomasz BIAŁEK: Europa. Witraż z granitu?
Kontynent pod presją islamskiego terroryzmu

Musimy być stanowczy i cierpliwi, a tam, gdzie sytuacja tego wymaga – brutalni. Jeżeli europejscy goście od początku nie zrozumieją, że będą przyjmowani na naszych prawach i warunkach, możemy już dziś uznać się za przegranych.