Prof. Alexei GRINBAUM

Profesor na Uniwersytecie Paris-Saclay i dyrektor ds. badań w instytucie CEA. Głównym tematem jego zainteresowań są podstawy teorii kwantowej, etyczne i społeczne aspekty nowych technologii, w tym nanotechnologii, robotyki i biologii syntetycznej. Jest członkiem CERNA, francuskiej komisji etycznej ds. badań nad technologiami informatycznymi. Najnowsza książka: „Parole de machines", wyd. Humensciences, 2023.