Prof. Carles LALUEZA FOX

Dyrektor laboratorium paleogenomiki w Instytucie Biologii Ewolucyjnej (CSIC – Universitat Pompeu Fabra) w Barcelonie. Brał udział w projekcie Neanderthal Genome Project [Projekt Genomu Neandertalczyka] i kierował pierwszym pobraniem genomu europejskiego myśliwego-zbieracza sprzed 8000 lat. Jest autorem książki „Inequality: A Genetic History” [„Nierówność. Historia genetyczna”].

Ryc.: Fabien Clairefond

Prof. Carles LALUEZA FOX: Archeologia nierówności
Prof. Carles LALUEZA FOX

Prof. Carles LALUEZA FOX

Archeologia nierówności

Starożytne szkielety, praktyki pogrzebowe i DNA ujawniają nierówności obecne w dawnych społeczeństwach.