Prof. Emmanuel DUPUY

Prezes wpływowego Instytutu Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). Strateg geopolityki. Pracował w Instytucie Studiów Strategicznych przy francuskim ministerstwie obrony (IRSEM). Uczestnik i inicjator najważniejszych porozumień i debat dotyczących przyszłości Afryki.

Ryc.F.Clairefond

Prof. Emmanuel DUPUY: Jakie perspektywy stoją przed Afryką? Wyzwania, liderzy, szanse
Prof. Emmanuel DUPUY

Prof. Emmanuel DUPUY

Jakie perspektywy stoją przed Afryką?
Wyzwania, liderzy, szanse

Przebieg jedynie jednej trzeciej granic w Afryce, z ogólnej długości 83500 kilometrów jest określony, a tylko połowa z nich jest oznaczona. Taki stan rzeczy stał się motorem napędowym licznych konfliktów o terytoria między państwami ale i wewnątrz państw.