TSF Jazz Radio

Prof. Emmanuel DUPUY

Prezes wpływowego Instytutu Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). Strateg geopolityki. Pracował w Instytucie Studiów Strategicznych przy francuskim ministerstwie obrony (IRSEM). Uczestnik i inicjator najważniejszych porozumień i debat dotyczących przyszłości Afryki.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam