Kazimierz M. UJAZDOWSKI: "Przegląd dwóch światów"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Przegląd dwóch światów"

Najnowszy imgresnumer „Revue des Deux Mondes” (październik – listopad 2014, „Qu’arrive-t-il à la France?”), pisma wydawanego we Francji nieprzerwanie od 1829 r. (możemy pozazdrościć Francuzom tego, że historia oszczędziła im kataklizmów przerywających ciągłość życia kulturalnego), przynosi teksty pozwalające zrozumieć kryzys polityczny w tym kraju.