Kazimierz M.UJAZDOWSKI, Konrad SZYMAŃSKI: "Gdzie Putina zaboli najbardziej?"
Kazimierz M.UJAZDOWSKIKonrad SZYMAŃSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI
Konrad SZYMAŃSKI

"Gdzie Putina zaboli najbardziej?"

To, co „Putina może zaboleć” dziś, to racjonalna polityka rozwoju rynku, rozwój infrastruktury przesyłowej i strategiczna dywersyfikacja dostaw gazu, czyli korytarz południowy. To nie rosyjski gaz jest problemem dla Europy, tylko jego zbyt monopolistyczna pozycja na niektórych rynkach. To monopol sprawia, że najwyższe ceny za ten gaz na mało rynkowych zasadach płacą te państwa, które są położone najbliżej Rosji.