VOX

Słownik współczesny - credibility

Gosia Fraser

Według Cambridge Dictionary credibility (wiarygodność) to coś, co przesądza o tym, że kogoś możemy obdarzyć zaufaniem czy też wiarą w jego czyny, intencje, deklaracje. Słowo to bezpośrednio wywodzi się z łacińskiego credibilis, określającego dosłownie „tego, któremu warto wierzyć”.

Wiarygodność zatem opiera się na uznaniu.

Wiarygodność to kredyt zaufania.

Wiarygodność — kontrahenta, partnera, uczelni, podwykonawcy, ale też źródła informacji, afiliacji politycznej, wspieranych organizacji — to gwarancja dobrego wyboru. To przewidywalność, pewnego rodzaju deklaracja zgodności z oczekiwaniami.

Wiarygodność jest jednym ze słów kluczowych do rozumienia dzisiejszej rzeczywistości. Warunkuje integralność świata, w którym funkcjonujemy biznesowo, naukowo, kulturowo, ale przede wszystkim społecznie.

W szerszym ujęciu credibility to kompetencja, indywidualność, doświadczenie, wiedza, uczciwość.

W biznesie — nie istnieje bez umiejętności miękkich, na przykład zdolności do odczuwania empatii.

Credibility to również zgodność przedstawianych sądów, opinii, faktów (sic!) z rzeczywistością, o co dziś tak trudno. Internet z jednej strony ogromnie przyczynił się do wzrostu wiarygodności dziennikarzy czy polityków, wprowadzając transparentność. Z drugiej zaś — zniszczył ją niemal kompletnie, doprowadzając do sytuacji, w której niemal każdy może zostać autorem „serwisu informacyjnego”, zdobywającego odbiorców nawet najbardziej niebezpiecznych czy absurdalnych tez.

Czy zatem powinniśmy definiować wiarygodność również jako zdolność do swoistej autocenzury, do patrzenia samemu sobie na ręce i ograniczania się za każdym razem, gdy niebezpiecznie zbliżamy się do zła…?

Wiarygodność to marka.

To twarz, którą codziennie pokazujemy światu.

Wiarygodność to jednak coś więcej — to również miara, jaką możemy mierzyć sukces przedsięwzięć i podejmowanych decyzji: rezultaty działań biznesowych, wyniki sprzedaży, przywiązanie konsumenta do marki, popularność usług…

Od wiarygodności CEO coraz częściej zależy wydajność pracowników firmy, od wiarygodności szefa organizacji politycznej czy pozarządowej — wizerunek całej grupy identyfikujących się z nią osób: sympatyków, wolontariuszy, sponsorów. Wiarygodność może więc oddziaływać na wiele podmiotów — warto doceniać jej znaczenie i wartość, gdy kreuje się postacie liderów (nie tylko w polityce czy biznesie).

Wiarygodność jest kryptowalutą dzisiejszego rynku zaufania (w demokracji, społeczeństwie, w interesach). Warto zająć na nim jak najmocniejszą pozycję.

Gosia Fraser 

Gosia Fraser

Analityczka i konsultantka strategii cyfrowych, zainteresowana przemianami współczesnego świata, prywatnością internetu, problemami etyki 2.0 i mediów. Na co dz