Adolf JUZWENKO: "Ossolineum. Dwa wieki w służbie Narodu. Historia zbiorów niezwykłych"
Adolf JUZWENKO

Adolf JUZWENKO

"Ossolineum. Dwa wieki w służbie Narodu. Historia zbiorów niezwykłych"

„Pod koniec XVIII stulecia wśród uformowanej przez Oświecenie elity umysłowej wyłoniła się grupa osób żywo zainteresowanych przyszłością Rzeczypospolitej, dostrzegających potrzebę zachowania pamięci o jej historii. Ich kolekcjonerskiej pasji zbierania książek, rycin, obrazów i map towarzyszyła wiara w to, że naród żyje tak długo, jak długo odczuwa dumę z własnej historii”