Adam TALAROWSKI

Doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował historię i filozofię. Zajmuje się historią Kościoła, historią średniowieczną i historiozofią. Stały współpracownik "Teologii Politycznej".

Adam TALAROWSKI: Etos rycerski w Polsce
Adam TALAROWSKI

Adam TALAROWSKI

Etos rycerski w Polsce

“Człowiek rycerski” jest elementem polskiej tożsamości, polskiej tradycji, kultury i dumy. Etos rycerski współtworzył aktualne dla nas do dziś ramy, w których myślimy o świecie wartości i relacji międzyludzkich, nie tylko zresztą tych związanych z walką czy służbą wojskową.

Adam TALAROWSKI: Paweł Włodkowic kontra reszta świata
Adam TALAROWSKI

Adam TALAROWSKI

Paweł Włodkowic kontra reszta świata

Sprzężenie pragmatycznych, konkretnych celów politycznych z oryginalnym, humanistyczno-chrześcijańskim podejściem podpartym najwyższymi – na miarę swej epoki – standardami naukowo-intelektualnymi zaowocowało zaprezentowaniem wobec całej Europy takich idei, o których dziś możemy z dumą mówić jako o polskim wkładzie w rozwój myśli europejskiej w XV wieku.