Dmitrij MURATOW

Rosyjski noblista. Redaktor naczelny „Nowej Gaziety”, z którą „Wszystko co Najważniejsze” współpracuje w projekcie „Opowiadamy Polskę Światu”.

 

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Dmitrij MURATOW: Antidotum na tyranię
Dmitrij MURATOW

Dmitrij MURATOW

Antidotum na tyranię

Odbierając pokojową Nagrodę Nobla, Dmitrij MURATOW opisał świat bez demokracji, poddany zmilitaryzowanym, agresywnym generałom i politykierom. Ale też on ciągle widzi na tym świecie miejsce dla dobrych ludzi i uczciwych mediów.