Henryk DOMAŃSKI

Były dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zajmujący się od lat badaniami dotyczącymi klasy średniej w Polsce.

Prof. Henryk DOMAŃSKI: Klasa średnia i problem merytokracji
Henryk DOMAŃSKI

Henryk DOMAŃSKI

Klasa średnia i problem merytokracji

Czy zmiany wprowadzone przez Polski Ład osłabią aspiracje polskiego odpowiednika klasy średniej do awansu zawodowego i podnoszenia stopy życiowej? Mało prawdopodobne.