TSF Jazz Radio

Karol CHWEDCZUK-SZULC

Doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się badaniami porównawczymi UE–USA, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów politycznych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam